+48 516 223 923
·
biuro@tomczaklegal.pl
·
Pon - Pt 09:00-17:00
Konsultacja on-line
ruch uliczny, duże miasto

Strefa czystego transportu co to jest

Strefa Czystego transportu jest obszarem, po którym mogą swobodnie poruszać się tylko pojazdy spełniające określone normy emisji spalin, co w założeniu ma znacznie zredukować zanieczyszczenie powietrza.

Jakie zasady obowiązują w strefie czystego transportu?

O tym czy w danej miejscowości powstanie ta strefa, decyduje rada gminy w drodze uchwały. Celem utworzenia strefy czystego transportu jest ograniczenie negatywnego oddziaływania emisji zanieczyszczeń transportu na zdrowie ludzi i środowisko na terenie gminy. Przeczytaj koniecznie artykuł do końca by dowiedzieć się czy będziesz mógł wjechać swoim samochodem do takiej strefy.

Strefa czystego transportu gdzie jest?

O tym gdzie jest strefa czystego transportu, decyzję podejmuje rada gminy w drodze uchwały. Granice obszaru strefy czystego transportu gmina oznacza znakami drogowymi, które bez problemu zauważysz. To czy w danym mieście powstanie strefa czystego powietrza zależy od danego miasta.

Strefa czystego transportu Warszawa

Planowane jest utworzenie strefy czystego transportu w Warszawie.

Możesz dowiedzieć się o tym więcej tutaj

Jakie pojazdu mogą wjechać?

Do strefy czystego transportu mogą wjechać samochodu:

 1. elektryczne;
 2. napędzane wodorem;
 3. napędzane gazem ziemnym;
 4. wyłączone na podstawie uchwały rady gminy. Rada gminy może ustanowić jakie tak naprawdę samochodu mają mieć zakaz wjazdu a które nie np. samochody z silnikiem benzynowym starsze niż 2005 r.

Od zakazu wjazdu są zwolnione równie pojazdy:

 1. Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej, jednostek ochrony przeciwpożarowej, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa oraz służb ratowniczych;
 2. używane we flocie obsługującej Kancelarię Prezesa Rady Ministrów;
 3. zarządów dróg i realizujące zadania na rzecz zarządców dróg;
 4. Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi;
 5. urzędów morskich realizujących zadania w pasie technicznym i ochronnym wybrzeża oraz w portach i przystaniach morskich;
 6. posiadające odpowiednie oznaczenie, którymi poruszają się osoby niepełnosprawne;
 7. Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, inne niż wykorzystywane wyłącznie do przewozu osób;
 8. specjalistyczne środki transportu sanitarnego, wykorzystywane przez zespoły ratownictwa medycznego oraz zespoły transportu sanitarnego;
 9. autobusy zeroemisyjne;
 10. autobusy szkolne

Strefa czystego transportu opłaty

Rada gminy, w uchwale ustanawiającej strefę czystego transportu, może dopuścić wjazd do strefy, w godzinach 9-17 w okresie niedłużnym niż 3 lata od dnia ustanowienia strefy, pojazdów innych niż elektryczne, napędzane wodorem i gazem ziemnym, pod warunkiem uiszczenia opłaty. Opłata za wjazd do strefy czystego transportu, nie może być wyższa niż: 2,50 zł za godzinę w przypadku opłaty jednorazowej; 500 zł w przypadku opłaty abonamentowej za jeden miesiąc.

Strefa czystego transportu gdzie kupić naklejkę

Pojazdy samochodowe uprawnione do wjazdu do strefy czystego transportu oznacza się nalepką umieszczoną w lewym dolnym rogu przedniej szyby pojazdu. Nalepkę lub naklejkę wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta za opłatą, której maksymalna wysokości wynosi 5 zł.

Jaki znak?

O tym czy znajdujesz się w strefie czystego transportu poinformuje Cię znak D-54 i D-55:

Jest to zielony samochód w okręgu na białym tle. Ten znak oznacza znajdowanie się w strefie czystego transportu. Z kolei przekreślony ten znak oznacza wyjazd z tej strefy.

LegalnaFura

Jesteś zainteresowany ciekawymi nowinkami związanymi z prawem i motoryzacją? Koniecznie odwiedź stronę Legalna Fura. Poznaj ofertę moich usług dotyczących prawa motoryzacyjnego, a konkretnie tematykę wypadków komunikacyjnych. Możesz zapoznać się z nią tutaj

1 Response

Leave a Reply