+48 516 223 923
·
biuro@tomczaklegal.pl
·
Pon - Pt 09:00-17:00
Konsultacja on-line

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu internetowego prowadzonego pod adresem https://tomczaklegal.pl (dalej: „Sklep internetowy”).
 2. Sklep internetowy jest prowadzony przez Mateusz Tomczak Tomczak Legal, prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą z siedzibą w Barczewku, Barczewko 75, 11-010 Barczewo, NIP: 7393956784, REGON: 389549121
 3. Dane teleadresowe umożliwiające kontakt Kupującemu ze Sprzedawcą:
 4. Adres e-mail: biuro@tomczaklegal.pl.
 5. Regulamin jest zamieszczony na stronie internetowej: https://tomczaklegal.pl/regulamin-sklepu/ 

2. Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę ze Sprzedawcą niezwiązana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedawca – Mateusz Tomczak Tomczak Legal prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w Barczewku, Barczewko 75, 11-010 Barczewo, NIP: 7393956784.
 3. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, ułomna osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną.
 4. Regulamin – regulamin sklepu internetowego dostępny pod adresem https://tomczaklegal.pl/regulamin-sklepu/
 5. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://tomczaklegal.pl/sklep/
 6. Produkt cyfrowy/produkt/usługa – materiały (również w wersji cyfrowej) oraz towary zakupione lub dostępne w Sklepie internetowym, jak również usług, a w szczególności: e-book, konsultacje, usługi indywidualne, dokumenty elektroniczne, szkolenia, które są sprzedawane odpłatnie, chyba że zastrzeżono w opisie produktu inaczej.

3. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 1. Sprzedawca prowadzi za pośrednictwem Sklepu internetowego sprzedaż produktów, produktów cyfrowych oraz usług na rzecz Kupującego drogą elektroniczną.
 2. Kupujący może korzystać ze Sklepu internetowego oraz udostępnionych na nim funkcji jedynie zgodnie z niniejszym regulaminem, który jednocześnie określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu internetowego, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupującego.
 3. Kupujący nie może dokonać zakupu ze Sklepu pod pseudonimem ani anonimowo.
 4. Do złożenia zamówienia w Sklepi internetowym konieczna jest akceptacja niniejszego regulaminu.
 5. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail), standardowy system operacyjny, standardowa przeglądarka internetowa (np. Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Ege, Opera, Safari), która obsługuje pliki cookies oraz program obsługujący program pdf.
 6. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep produktów, produktów cyfrowych oraz usług są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej zostaną wyraźnie zaznaczone przy danym produkcie.
 7. Sprzedawcą może używać w Sklepie internetowym kody rabatowe upoważniające do zakupu z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
 8. Sprzedawca zapewnia prawidłowe działanie Sklepu, a w przypadku wykrycia nieprawidłowych w działaniu sklepu, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym sprzedawcę pod adresem biuro@tomczaklegal.pl.
 9. Strona Sklepu Internetowego posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji oraz stosowanie programu antywirusowego wraz z programem przeciwko niechcianemu oprogramowaniu.
 10. Zakazuje się dostarczania przez Kupującego treści o charakterze bezprawnych będących spamem.

4. Świadczenie usług drogą elektroniczną i warunki zawarcia umowy

 1. Sprzedawca umożliwia Kupującemu złożenie zamówienia w Sklepie, które prowadzi do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.
 2. Założenie konta w sklepie nie jest wymagane w celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym. W przypadku założenia konta, Sprzedawca zapewnia usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta na rzecz Kupującego w Sklepie internetowym. Założenie konta ma jedynie na celu przechowywanie historii zamówień oraz daje możliwość wystawienia opinii o produkcie.
 3. W celu założenia konta, Kupujący loguje się za wykorzystaniem swojego adres e-mail oraz hasła, która w każdej chwili może zmienić w przypadku zapomnienia lub utracenia poprzedniego.
 4. Jeśli Sprzedawca umożliwia założenie konta w Sklepie internetowym, odbywa się ono poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia lub wypełnienia oddzielnego formularza znajdującego się w Sklepie internetowym. Kupujący jak i Sprzedawca może w każdej chwili usunąć konto przesyłając stosowne żądanie.
 5. Zakup produktu może wiązać się z zapisem na listę Newsletter.
 6. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany Klient po wcześniejszym zalogowaniu do swojego konta albo jako gość.
 7. Zamówienia można dokonać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu poprzedzających dodaniu interesującego produktu do koszyka. W formularzu niezbędne jest podanie prawidłowych danych takich jak Imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz w przypadku uzyskania faktury VAT nazwy firmy oraz numeru NIP.
 8. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminy, z którym Kupujący powinien zapoznać się przed złożeniem zamówienia. W razie wątpliwości co do treści regulaminu, może skontaktować się ze Sprzedawcą na adres biuro@tomczaklegal.pl
 9. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie jest zakończeniem procesu składania zamówienia. Stanowi to oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczanie treści cyfrowych.
 10. Płatność za zamówienie odbywa się poprzez płatność on-line. Bezpośrednio po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie, Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie.
 11. Dokonywanie zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, chyba że Sprzedawca wystosuje komunikat przy danym produkcie, że sprzedaż tego produktu jest w danym okresie wyłączona. 

5. Sposób płatności, termin płatności i wykonanie umowy

 1. Jedynym sposobem płatności w Sklepie internetowym jest płatność elektroniczna, obsługiwana przez bramkę płatności paynow obsługiwaną przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie. Wszelkie dostępne regulaminy są dostępne na stronie: https://www.paynow.pl/regulaminy.
 2. Z chwilą dokonania płatności, między Sprzedawcą a Kupującym zostaje zawarta umowa o dostarczanie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Kupującego produktu lub usługi, a Kupujący otrzymuje informację, że dokonał zakupu.
 3. Po złożeniu zamówienia, Kupujący otrzymuje drogą poczty elektronicznej informację o złożeniu zamówienia oraz informację o realizacji zamówienia. Kupujący otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej link do pobrania wybranego przez siebie produktu. Produkt jest umieszczony na serwerze należącego do Sprzedawcy. W przypadku jakichkolwiek trudności lub problemów z pobraniem produktu, jest on niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą na adres biuro@tomczaklegal.pl.
 4. W momencie zakupu, Klient wyraża zgodę na przesłanie mu faktury dokumentującej zakup w postaci elektronicznej lub skanu paragonu fiskalnego na podany w zamówieniu adres e-mail. Odbiór paragonu fiskalnego jest możliwy w siedzibie Sprzedawcy po uprzednim umówieniu terminu i daty.

6. Odstąpienie umowy przez Konsumenta

 1. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorców na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnych, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w który Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

7. Odpowiedzialność za wady, własność intelektualna i prawa autorskie

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu treść cyfrową wolną od wad.
 3. Kupujący w celu zgłoszenia w treści cyfrowej wady, powinien skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznego, niezwłocznie po stwierdzeniu wady cyfrowej treści oraz określić jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie o stosownej treści.
 4. Opis reklamacji powinien dotyczyć rodzaju i daty wystąpienia wady, żądania sposoby doprowadzenia produktu do zgodności z jego opisem, okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Podanie wszystkich niezbędnych informacji i okoliczności ułatwia rozpatrzenie reklamacji, które jednocześnie zawierają jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pośrednictwem takiego samego środkami komunikacji, w jakim została ona złożona.
 6. Sprzedawca informuje Kupującego, że rozpowszechnianie treści objętych prawa autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialność cywilną lub karną.
 7. Treści oraz treści cyfrowe udostępniane na stronach Sklepu mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedającemu.

10. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję:
 2. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 3. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies znajdują się w Polityce Prywatności Sklepu internetowego dostępne pod adresem: https://tomczaklegal.pl/polityka-prywatnosci-2/.
 4. Dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi konta użytkownika, realizacji zamówienia oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami sprzedaży.
 5. Kupujący powinien stosować odpowiednie środki techniczne, które minimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności programy antywirusowe, bezpieczną skrzynkę poczty elektronicznej oraz inne chroniące bezpieczeństwo korzystających z publicznej sieci Internet.

11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenie roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umowami o dostarczanie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego, a w szczególności zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zwartej umowy oraz zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postepowania mediacyjnego w sprawie polubownej zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą, skorzystania z powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 2. Bliższe informacje dotyczące polubownego rozwiązywania sporów można znaleźć na stornie internetowej https://polubowne.uokik.gov.pl oraz https://ec.europa.eu/consumers/odr
 3. Przykładowe wzory reklamacji oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy są dostępne na stronie https://uokik.gov.pl/wzory_pism.php

12. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega prawo do wprowadzania oraz odwoływania promocji, ofert, rabatów oraz do zmiany ceny produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmian.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Do wszelkich umów zawartych przed zmiana Regulaminu, stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Wszelkie sporty związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu internetowego będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę.
 4. Umowy ze sprzedawca są zawierane w języku polskim
 5. Regulamin wchodzi w życie 15 maja 2022 r.