pl+48 516 223 923
·
biuro@tomczaklegal.pl
·
Poniedziałek - Piątek 09:00-17:00
Konsultacja on-line
pl+48 516 223 923
·
biuro@tomczaklegal.pl
·
Poniedziałek - Piątek 09:00-17:00
Konsultacja on-line

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów – zalety blokady alkoholowej

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów po alkoholu 2023

W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się procedurze skracania zakazu prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu. Chociaż termin „skrócenie zakazu” może brzmieć myląco, w rzeczywistości chodzi o pewne zmiany w jego wykonywaniu. Przeanalizujemy również, co to jest blokada alkoholowa i jakie korzyści może przynieść skazanym kierowcom.

Blokada alkoholowa – Kluczowe Informacje

Blokada alkoholowa to techniczne urządzenie uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu w przypadku, gdy kierowca wykazuje zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wynoszącą co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3. Innymi słowy, przed rozpoczęciem jazdy blokada sprawdza trzeźwość kierowcy, a jeśli stwierdzi obecność alkoholu, blokuje możliwość uruchomienia pojazdu. Koszty związane z zainstalowaniem blokady alkoholowej ponosi skazany kierowca.

Warunki Skrócenia Zakazu Prowadzenia Pojazdów

Zgodnie z art. 182a kodeksu karnego wykonawczego, skazany może złożyć wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów, spełniając następujące warunki:

  • Zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez co najmniej połowę orzeczonego wymiaru czasowego.
  • Zakaz prowadzenia pojazdów był orzeczony dożywotnio, a minęło co najmniej 10 lat.
  • Postawa, właściwości, i warunki osobiste sprawcy oraz jego zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Proces Skrócenia Zakazu Prowadzenia Pojazdów – Co Warto Wiedzieć

Przy rozważaniu wniosku o skrócenie zakazu, sąd bierze pod uwagę kilka kluczowych aspektów:

  • Postawa sprawcy: Należy uwzględnić wszelkie starania sprawcy w naprawieniu szkody, wyrażenie skruchy, oraz inne formy zadośćuczynienia wobec pokrzywdzonych.
  • Właściwości i warunki osobiste sprawcy: Sąd analizuje cechy charakteru, stabilność trybu życia, warunki rodzinne i środowiskowe.
  • Zachowanie w okresie wykonywania środka karnego: Należy unikać nadużywania alkoholu, przestrzegać środków prawnych itp.

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów – o czym warto pamiętać.

  • Postawa sprawcy – postawa sprawcy po popełnieniu przestępstwa, np. starania o naprawienie szkody, wyrażenie skruchy, różne formy zachowania i zadośćuczynienia wobec pokrzywdzonego.
  • Właściwości i warunki osobiste sprawcy – cechy charakteru, osobowości, stabilizacja trybu życia, warunki rodzinne i środowiskowe.
  • Zachowanie w okresie wykonywania środka karnego – nienadużywanie alkoholu, przestrzeganie środka prawnego itp.

Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów należy skierować do sądu I instancji, który wydał wyrok skazujący. Sąd rozpatruje każdy wniosek indywidualnie, więc nawet jeśli złożymy wniosek, nie gwarantuje to automatycznej zmiany zakazu prowadzenia pojazdów.

Zażalenie na Postanowienie Sądu – Co Warto Wiedzieć

W sytuacji, gdy sąd wyda postanowienie o odmowie zmiany zakazu prowadzenia pojazdów, skazany ma prawo złożyć zażalenie do sądu wyższej instancji w terminie 7 dni. Przed złożeniem wniosku warto skonsultować się z profesjonalnym pełnomocnikiem, aby zwiększyć szanse na korzystne postanowienie.

Pamiętaj! Nawet po uzyskaniu korzystnego postanowienia, należy przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego, aby uniknąć uchylenia zakazu prowadzenia pojazdów.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami:

biuro@tomczaklegal.pl

+48 516 223 923

Mateusz Tomczak

Mój podcast na YouTube:

https://www.youtube.com/@AdwokatMateuszTomczak/podcasts

https://www.youtube.com/@AdwokatMateuszTomczak