+48 452 320 332
·
biuro@tomczaklegal.pl
·
Poniedziałek - Piątek 09:00 - 17:00
Konsultacja on-line
+48 452 320 332
·
biuro@tomczaklegal.pl
·
Poniedziałek - Piątek 09:00 - 17:00
Konsultacja on-line

Odpowiedzialność karna kursanta i instruktora za spowodowanie wypadku lub wykroczenia drogowego?

Odpowiedzialność kursanta i instruktora za wypadek lub wykroczenie drogowe wywołuje wiele rozbieżności. Należy przyjąć, że kursant jak i instruktor są uczestnikami ruchu i współprowadzącymi pojazd. Ciąży na nich obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa innym użytkownikom drogi mimo że nie kierują oni bezpośrednio pojazdami.

Instruktor jako uczestnik ruchu:

Zgodnie z art. 2 pkt 17 prawa o ruchu drogowego Instruktor przebywając w pojeździe jest uczestnikiem ruchu, a także współkierującym pojazdem i nie musi polegać na osobistym kierowaniu pojazdem.

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy (kursant), podobnie jak instruktor, za spowodowanie wypadku w trakcie odbywania nauki jazdy odpowiada na zasadach ogólnych, określonych w przepisach Kodeksu karnego. Ich odpowiedzialność jest niezależna od siebie. Dla przyjęcia tej odpowiedzialności nie jest konieczne odwoływanie się do współkierowania przez kursanta i instruktora pojazdem mechanicznym. Z racji czynności wykonywanych w trakcie odbywania nauki jazdy przez kursanta, który przez przepisy Prawa o ruchu drogowym jest wprost uznawany za kierującego oraz pozycji i roli instruktora w procesie szkolenia, obaj są uczestnikami, ponosząc odpowiedzialność za naruszenie przez siebie zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym (Postanowienie SN z 23 lutego 2021 r, III K 276/10.

Należy podkreślić, że to instruktor wydaje polecenia dotyczące uruchomienia pojazdu, kierunku jazdy, a przy pomocy znajdujących się w nich zasięgu urządzeń, sprawują kontrolę na przebiegiem jazdy.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami:

biuro@tomczaklegal.pl

+48 516 223 923

Mateusz Tomczak

Mój podcast na YouTube:

https://www.youtube.com/@AdwokatMateuszTomczak/podcasts

https://www.youtube.com/@AdwokatMateuszTomczak

Literatura:

  • Postanowienie SN z 23 lutego 2021 r, III K 276/10.
  • Mariusz Olężałek, Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach przestępstw oraz wykroczeń drogowych