+48 516 223 923
·
biuro@tomczaklegal.pl
·
Pon - Pt 09:00-17:00
Konsultacja on-line

Zderzenie z dzikim zwierzęciem – jak uzyskać odszkodowanie?

Zderzenie z dzikim zwierzęciem – jak uzyskać odszkodowanie?

Zderzenie samochodu z dzikim zwierzęciem jest dość powszechne. Nawet jadąc z bezpieczną prędkością i zachowując szczególną ostrożność bardzo ciężko, a często wręcz niemożliwe jest podjęcie reakcji zapobiegającej zderzeniu. Nagłe pojawienie się dzikich zwierząt na drodze powoduje, że kierowca nagle skręca w lewo, a czasem wprost pod jadący z naprzeciwka samochód. Takie zachowanie może być uznane jako odruch bezwarunkowy, ale w tym przypadku trzeba dość solidnie uargumentować to. Czasem wystarczą sekundy, a czasem po prostu znajdujemy się w nieodpowiednim miejscu i w nieodpowiednim czasie. Pojawia się wtedy szereg pytań: co jeśli zwierzę odniesie obrażenia? Kto usunie martwe zwierzę z drogi? Kto ponosi odpowiedzialność? Zderzenie z dzikim zwierzęciem – Jak uzyskać odszkodowanie?

Zderzenie z dzikim zwierzęciem – kto ponosi odpowiedzialność?

Co do zasady odpowiedzialność za zdarzenia drogowe ponosi zarządca drogi, a w przypadku dróg gminnych jest to wójt/burmistrz/prezydent miasta, dróg powiatowych zarząd powiatu, dróg wojewódzkich zarząd województwa. W przypadku dróg krajowych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, pod warunkiem, że organy te nie zawarły między sobą porozumień. Na szczęście nie musisz wiedzieć, któremu z organów podlega kwestia rannej zwierzyny. Wystarczy, że powiadomisz policję lub właściwą straż miejską. Pamiętaj, że Twoim obowiązkiem jest zawiadomienie odpowiednich służb, a jest to o tyle istotne, że należy odpowiednio zabezpieczyć miejsce wypadku w przypadku. Dla przykładu do zdarzenia doszło na zakręcie, wystąpił wyciek paliwa lub duże zwierzę, np. łoś leży na środku drogi i stanowi zagrożenie, a także w przypadku, gdy zwierzę jest ranne i wymaga pomocy weterynaryjnej. Warto również zrobić zdjęcia z miejsca zdarzenia.

Czy widziałeś ostatnie dwa nowe posty?

  1. Zaśnięcie za kierowcą a spowodowanie wypadku
  2. Udostępnienie pojazdu osobie nietrzeźwej – czy jest współsprawcą?

Zderzenie z dzikim zwierzęciem – jak uzyskać odszkodowanie?

Odpowiedzialność za szkody komunikacyjne, związane z wtargnięciem na jezdnię dzikich zwierząt, opiera się na zasadach ogólnych. Oznacza to, że obowiązany do naprawienia szkody jest ten, kto wyrządził szkodę innej osobie na skutek swojego działania lub zaniechania. Przesłanką jest, np. nieustawienie na odcinku drogi, na którym doszło do wypadku, znaku ostrzegawczego A -18 b „dzikie zwierzęta”. Znak ten stosuje się do oznaczenia miejsc, w których zwierzęta dziko żyjące często przekraczają drogę, np. przy wjeździe do lasu o dużej ilości zwierzyny lub w miejscu przecięcia przez drogę dojścia do wodopoju.

Ustawienie znaku A – 18b uzasadnione jest w przypadku ustalenia bytowania i szlaków przechodu zwierząt przez drogę, czego ewentualnym potwierdzeniem są m.in. wcześniejsze zdarzenia z ich udziałem. Obowiązkiem zarządcy drogi jest aktywne badanie stanu zagrożenia na drodze oraz dbania o aktualizację informacji w tym zakresie i przekazywania jej użytkownikom dróg poprzez umieszczanie (lub znoszenie) odpowiednich znaków ostrzegawczych. Odpowiedzialność zarządcy drogi powstaje zatem, jeżeli do zdarzenia doszło na obszarze, gdzie ostrzegający znak drogowy powinien zostać, ale nie został ustawiony. (wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2019 r., I ACa 70/19).

Gdy na odcinku drogi, na którym doszło do wypadku ustawiony był wcześniej znak A-18b odpowiedzialność ponosi kierowca.

Legalnafura

Z zamiłowania do prawa motoryzacyjnego powstał blog LegalnaFura prowadzony przez Mateusza Tomczaka. Opisywane są ciekawe zagadnienia dotyczące połączenia prawa i motoryzacji. Blog głównie skupia się na tematyce wypadków drogowych. Przykładowe tematy:

Ale czy oznacza to, że jeśli nie ma znaku „dzikie zwierzęta”, to zawsze otrzymam odszkodowanie?

Gdy w danym rejonie nie dochodziło wcześniej do zdarzeń dziko żyjącymi zwierzętami, zderzenie może być traktowane jako incydentalne i losowe. Kierowcy nie przysługuje odszkodowanie od zarządu (wyrok Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 30 czerwca 2016 r. (sygn. akt. IV Ca 163/16). Jeśli w tym czasie odbywało się polowanie, spłoszone zwierzęta strzałami często uciekają i trafiają wprost pod nadjeżdżający samochód. W tej sytuacji możesz zwrócić się o odszkodowanie od zarządu koła łowieckiego. Dlatego jak możesz zauważyć, wszystko zależy od konkretnych okoliczności. Regułą jest to, że zarządca drogi lub koło łowieckie nie chcą ponosić za to odpowiedzialności i odmówią wypłaty odszkodowania.

Zderzenie z dzikim zwierzęciem – odszkodowanie z AC i NNW?

Kierowcy posiadający ubezpieczenie autocasco, z reguły nie muszą martwić się czy uzyskają odszkodowanie po zderzeniu z dzikimi zwierzętami. Warto zwrócić uwagę, że nie wszystkie ubezpieczenia autocasco przewidują naprawę albo zwrot kosztów naprawy samochodu. W tym celu warto dokładnie zapoznać się z OWU (Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia) i niezwłocznie powiadomić o tym ubezpieczyciela.

Jeśli podczas zderzenia samochodu i dzikiego zwierzęcia został poszkodowany kierowca lub pasażer samochodu, pomocne jest ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Miałeś kolizję z dzikim zwierzęciem? Skontaktuj się ze mną, a podpowiem Ci jak uzyskać należne odszkodowanie! mateusz.tomczak@tomczaklegal.pl

Leave a Reply